newjerusalemministries.com

Welcome to New Jerusalem Ministries Hyderabad

ఎంతో మంచివాడు యేసుస్వామి

ఎంతెంతో ప్రేమించాడు.

ప్రతివారిని

1. పరమును విడచి

ధరణికి వచ్చాడు.

సిలువలో నిలచి

ప్రాణమే ఇచ్చాడు.

2. విశ్వసించువారు

నశియింపరన్నాడు

నిత్యజీవమొందగ

అనుగ్రహం చూపాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *